Roboty ziemne

ziemneWysokiej jakości sprzęt pozwala nam wykonywać zadania z największą dokładnością.
Oferujemy:

  • Niwelacje terenu
  • Wykopy pod budynki mieszkaniowe i przemysłowe
  • Wykopy pod sieci wodociągowe, kanalizacyjne i elektryczne
  • Wykopy pod fundamenty
  • Formowanie i zagęszczanie nasypów i mas ziemnych
  • Kopanie stawów i oczek wodnych
  • Korytowanie gruntu pod drogi, parkingi, place
  • Roboty melioracyjne i drenażowe
  • Karczowanie pni

Dla nas ważny jest zadowolony z efektu końcowego Klient.